Dankzij onze samenwerking met Vivian Neirynck kunnen wij u ook verder helpen met problemen bij onze jonge patiëntjes zoals daar zijn:

– Eet- en drinkproblemen
– Taal- en spraakproblemen
– Moeilijk verstaanbare kinderen
– Communicatie bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis